Algemene Voorwaarden Online Betaalplatform C2C Betaallink

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de afhandeling van betalingen verricht via een Online Betaalplatform C2C Betaallink (hierna: de “Betaallink”).
 2. Je kunt verschillende diensten gebruiken om betaalverzoeken met Betaallink aan te maken en te versturen. De ontvanger van een Betaallink kan eenvoudig - door erop te klikken - via iDEAL het in het betaalverzoek vermelde bedrag betalen aan de IBAN die in de Betaallink wordt vermeld.
 3. De afhandeling van betalingen via een Betaallink houdt in dat wij ervoor zullen zorgen dat het geld dat via de Betaallink aan ons wordt betaald één werkdag na ontvangst (door ons) zal worden overgemaakt aan de begunstigde van die betaling.
 4. Wij zijn Media Medics B.V. en handelen onder de naam Online Betaalplatform en zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de betaaldiensten die we beschrijven in artikel 3. Wij doen dat als betaalinstelling. Daarvoor hebben wij een vergunning van De Nederlandsche Bank.
 5. Onderstaand geven wij onze volledige gegevens:

  Adres Kanaalweg 1, 2628 EB in Delft
  Telefoonnummer 015 - 889 8887
  Registratienummer Kamer van Koophandel: 50124498
  Meer over onze vergunning vind je hier http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTBI/
  Onze website www.onlinebetaalplatform.nl
 6. Zowel begunstigden als ontvangers van een Betaallink worden geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Daarom vragen we zowel aan de begunstigde als aan de ontvanger van een Betaallink om ze te aanvaarden voordat wij beginnen met onze betaaldienstverlening aan de begunstigde of voordat een ontvanger van een Betaallink voor het eerst een betaling verricht via een Betaallink. Wij mogen deze algemene voorwaarden aanpassen en zullen aanpassingen altijd melden. De toepasselijke voorwaarden kun je vinden op onze website en het staat je vrij ons op elk gewenst ogenblik te vragen om deze algemene voorwaarden kosteloos aan je toe te sturen.
 7. De begunstigde en de ontvanger van een Betaallink worden geacht beiden consument te zijn en verklaren door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet te handelen in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf. Zodra wij vermoeden of vaststellen dat een begunstigde of een ontvanger van een Betaallink toch handelt in de uitoefening van diens beroep en/of bedrijf, staken wij onze dienstverlening zonder daardoor aansprakelijk te zijn voor vergoeding van schade en/of kosten.
 8. De ontvanger van een Betaallink is niet verplicht de betaling via de Betaallink te voldoen. De betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van de afspraken die tussen de begunstigde en de ontvanger van een Betaallink worden gemaakt. Je kunt op elk moment besluiten niet langer gebruik te maken van onze betaaldiensten of van reeds aangemaakte en verzonden Betaallinks. Als een betaling op een andere manier dan via de Betaallink wordt voldaan, kunnen wij dat niet zien. Het kan dus voorkomen dat de ontvanger van (herinnering aan) een Betaallink (al) op een andere manier heeft betaald. In geen geval zullen wij ervoor aansprakelijk zijn als de ontvanger van een Betaallink de betaling niet voldoet. Ook als de ontvanger van een Betaallink een betaling meer dan eens voldoet, is het aan die ontvanger dat met de begunstigde op te lossen en zijn wij niet aansprakelijk.
 9. Gebruik je voor het aanmaken of verzenden van betaalverzoeken met Betaallinks diensten van derden, dan zijn op die diensten ook de algemene voorwaarden van die derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door derden verleende diensten.
 10. De kosten van onze betaaldienst staan altijd duidelijk vermeld als service fee bij de Betaallink. Als er geen service fee bij de betaling staat vermeld, is het gebruik van onze betaaldienst voor jou gratis. Mogelijk betaal je apart nog kosten voor het gebruik van de diensten van de in artikel 8 genoemde derden.
 11. Je mag alleen Betaallinks verzenden of voor het voldoen van je betaling gebruiken als je geen wetten, andere regels, rechten van anderen schendt en als je je aan deze algemene voorwaarden houdt. Je mag je niet als iemand anders voordoen.
 12. Het gebruik van een Betaallink is op eigen risico: Betaal of ontvang je een verkeerd bedrag, betaal je aan de verkeerde persoon, voor iets waarvoor je niet had willen of hoeven betalen, of gaat er iets anders mis door het gebruik of misbruik van een Betaallink, dan komt de schade voor je eigen rekening.
 13. Voordat wij beginnen met het verlenen van onze betaaldiensten zijn wij verplicht de begunstigde te identificeren en diens identiteit te verifiëren. Wij verifiëren het emailadres van de begunstigde en controleren of de opgegeven IBAN geldig en actief is. Daarna kun je als begunstigde door middel van Betaallinks betalingen van maximaal € 250,00 per betaling ontvangen tot een bedrag van € 2.500,00 per jaar. Zodra we ook je identiteit hebben vastgesteld en geverifieerd gelden deze beperkingen niet meer. Ook tijdens het verlenen van onze betaaldiensten voeren wij fraudechecks uit en verzamelen en analyseren wij de gegevens zoals we die van jou of van de in artikel 8 genoemde derden ontvangen (naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en IBAN van de begunstigde, naam, mobiel telefoonnummer van de ontvangers van Betaallinks) met als doel de betaaldiensten zo goed en veilig mogelijk te verlenen. Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen zelf en wij houden ons daarbij aan onze verplichtingen onder toepasselijke regelgeving. Informatie over de ontvangen betalingen bevat geen persoonsgegevens en worden gedeeld met de in artikel 8 genoemde derden zodat zij inzicht kunnen verschaffen in de status van betalingen.
 14. Wij mogen samen met de in artikel 8 genoemde aanbieders of de Bank onderzoek doen als er een vermoeden bestaat dat je je niet aan de wet, andere regels of deze algemene voorwaarden houdt, met name de artikel 7 en 11 ervan. Wij mogen in dat geval onze betaaldienstverlening aan de begunstigde en het verdere gebruik van Betaallinks weigeren of Betaallinks onbruikbaar maken. Ook doen wij als dat nodig is aangifte bij de politie.
 15. Betaallinks functioneren slechts als je zelf hebt gezorgd voor de noodzakelijke apparatuur, besturingssystemen en (internet)verbindingen. Het is van belang dat je je apparatuur goed beveiligd. Geef op zijn minst nooit inloggegevens of toegangscodes aan anderen en meld een vermoeden van misbruik via onze customer service.
 16. Wij informeren jou altijd in het Nederlands over onze betaaldienstverlening en gebruiken daarvoor je naam, mobiele telefoonnummer en emailadres zoals die bij ons bekend zijn.
 17. Als er in deze algemene voorwaarden iets staat wat volgens de wet niet geldig is, dan blijft de rest van de voorwaarden gewoon geldig. Blijkt dat we iets niet geldig hebben afgesproken, dan maken we graag alsnog een redelijke, geldige afspraak.
 18. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.